Per offrire la migliore esperienza utente e funzionalità, questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, accetti l'uso dei cookie Maggiori dettagli sui cookie


Izjava o pristupačnosti internetskih stranica Komunalnog Servisa d.o.o.

Komunalni Servis d.o.o. obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice unutar domene komunalniservis.hr


STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Društva djelomično su usklađene Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjava se dio europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), i to na sljedeći način:

Uređuje se pristupačnost na mrežnoj stranici www.komunalniservis.hr dodavanjem postavke pristupačnosti. Ova postavka omogućuje mrežnoj stranici www.komunalniservis.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti.

Postavka pristupačnosti moći će se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja će pojavljivati u zaglavlju mrežne stranice. Nakon što se izbornik potpuno očita, moći će se odabrati tri ponuđene opcije: uključenje povećanja teksta, uključenje većeg kontrasta ili uključenja fonta prilagođenog disleksičarima (OpenDyslexic)) te nakon odabira spremiti postavke.


Mrežna stranica Društva Komunalni Servis d.o.o. optimizirana je za novije generacije Internet preglednika:

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox


Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu

stranice.


NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje

pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedini Microsoft Office dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana;
  • dio slika nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode;
  • dimenzija pojedinih klikabilnih elemenata (uključujući razmak između njih) nije dovoljno velika kako bi omogućila jednostavno korištenje osobama s ograničenim motoričkim sposobnostima


PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Društvo će u najvećoj mogućoj mjeri provoditi korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežnih stranica www. komunalniservis.hr.

U daljnjoj nadogradnji mrežnih stranica www.komunalniservis.hr implementirat će i sve ostale preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.


PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene službenika Društva, a u suradnji s

održavateljima mrežne stranice.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Društvo.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Komunalnog Servisa d.o.o. korisnici mogu uputiti:

• putem elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr

• putem kontakata na web stranicama

• poštom na adresu: Komunalni Servis d.o.o., Trg na Lokvi 3/A, 52210 Rovinj.


POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.