Per offrire la migliore esperienza utente e funzionalità, questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, accetti l'uso dei cookie Maggiori dettagli sui cookie


Parcheggi

 

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upravlja svim gradskim zatvorenim i otvorenim parkiralištima pod naplatom. 
Najveće gradsko parkiralište je zatvoreno parkiralište Valdibora, koje se sastoji od dva dijela i to: Velika i Mala Valdibora. Druga zatvorena parkirališta su parkiralište Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača. 
Osim na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti, Concetta i Nova Hladnjača, posluje se i na otvorenim parkiralištima koja su podijeljena na 4 zone i to: Zona 1, 2, 3 i 4.
Otvorena parkirališta su također podijeljena na stalna i sezonska parkirališta. 
Stalna, tj. cijelogodišnja parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Carducci, Istarska, Trg na Lokvi, O.V.Nazora, O.A.Negri, Fontana, M.Benussi, Fontera, Macanov prolaz (Hep), Ul. Braće Brajković (Ampelea) i G.Paliaga.
Sezonska parkirališta pod naplatom su parkirališta u ulicama Obala Nona, Vijenac braće Lorenzetto, D. Pergolis (Gimnazija), Šetalište za Škarabu (Monvi).

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno

Odluka o uređenju prometa - Grad Rovinj-Rovigno

Neprometna signalizacija - uvjeti i cjenik

Plakatiranje

Zahtjevi i Obrasci

Upute i savjeti

Opći uvjeti

Prigovori

Cjenik Usluga