Per offrire la migliore esperienza utente e funzionalità, questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, accetti l'uso dei cookie Maggiori dettagli sui cookie


Società

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040027586.

Tvrtka društva

Tvrtka društva glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.za komunalnu djelatnost

Društvo upotrebljava i tvrtku na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

Skraćena tvrtka glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

Sjedište društva

Sjedište društva je u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a

OIB : 22751868617

MBS: 040027586

EUID: HRSR. 040027586

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital društva iznosi 9.103.400,00 a sastoji se od četiri poslovna udjela.

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Poslovni račun

IKB UMAG IBAN HR2623800061170000698

HYPO IBAN HR 2425000091101039644

OTP IBAN HR26070001128019084

PBZ IBAN HR23400091110364400

Predmet poslovanja

 • Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • Čišćenje svih vrsta objekata
 • Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici
 • Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. objekata
 • Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
 • Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
 • Građevinarstvo
 • Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
 • Održavanje i upravljanje parkiralištima
 • Organiziranje i naplata na parkiralištima
 • Čišćenje javnih površina
 • Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
 • Saniranje i zatvaranje odlagališta
 • Održavanje groblja
 • Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
 • Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
 • Održavanje tržnice na malo
 • Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
 • Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
 • Distibucija plina
 • Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Računovodstveni poslovi
 • Administrativne usluge
 • Opći mehaničarski poslovi
 • Kupnja i prodaja robe
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • Djelatnost iznajmljivanja prostora za postavljanje reklamnih panoa
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje nogostupa i puteva
 • Zimska služba
 • Prigodno ukrašavnje grada
 • Održavanje javnih površina