Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

OBAVIJEST - KOMPOSTIRANJE


Uz proljeće, vrijeme je za uređenje vrtova i okućnica stoga ne bacajte otpad već ga korisno iskoristite!

Komunalni servis Rovinj, do isteka zaliha nudi Vam komposter potpuno besplatno!

Budite i Vi ekološki osviješteni, javite se u Reciklažno dvorište na Gripolama i preuzmite svoj besplatni komposter.

Za više informacija, nazovite 815-757, ili pošaljite e-mail na: reciklazno.dvoriste@rovinj.hr

Upute o kompostiranju

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.


AVVISO - COMPOSTAGGIO

Con l’arrivo della primavera è giunto anche il momento di sistemare orti e giardini. Non dimenticate che i vostri rifiuti verdi possono essere riutilizzati!

Il Servizio Comunale di Rovigno vi offre perciò una compostiera gratis fino ad esaurimento scorte.

Abbiate cura dell’ambiente e rivolgetevi al Centro di riciclaggio Gripole per ritirare la vostra compostiera gratuita.

Per maggiori informazioni, telefonate al 815-757, o scrivete all’indirizzo e-mail reciklazno.dvoriste@rovinj.hr

Istruzioni sul compostaggio

IL VOSTRO SERVIZIO COMUNALE S.R.L.

Rovinj, 28.04.2021.


OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA - AVVISO MERCATO CITTADINO


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

IL VOSTRO SERVIZIO COMUNALE S.R.L.

Rovinj-Rovigno, 19. 03. 2021.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

Rovinj-Rovigno, 01. 03. 2021.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

Rovinj-Rovigno, 30. 06. 2020.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

Rovinj-Rovigno, 02. 06. 2020.

OBAVIJEST O PRODUŽENJEU MJERE UČESTALOSTI ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA


Obavijest o učestalosti odvoza miješanog komunalnog otpada za razdoblje od 01.05. do 31.05.2020.godine

Avviso sulla frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per il periodo dal 1/5 al 31/5/2020

VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

VOSTRO SERVIZIO COMUNALE S.R.L.

Rovinj-Rovigno, 21. 04. 2020.

VAŽNA OBAVIJEST - AVVISO IMPORTANTE


Temeljem gradske Odluke o mjerama sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, KOMUNALNI SERVIS d.o.o. i ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. privremeno obustavljaju prijem stranaka u urede. U tu svrhu, komunikacija se vrši putem telefona, poštom ili e-mailom, odnosno putem privremenog info pulta/blagajne od strane ulice Carera (Trg Na Lokvi). Iznimno od navedenog, moguć je prijem stranke uz prethodnu najavu dolaska u prostoru Uprave, i to radnim danom od 9:00 do 11:00 sati za KOMUNALNI SERVIS d.o.o., te od 11:00 do 13:00 sati za ODVODNJU ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.

Broj stranaka ograničen je na jednu osobu po prijemu, uz poštivanje mjera socijalne distance, te uz preporuku korištenja zaštitne maske za lice i dezinfekciju ruku.

Važno je pridržavati se uputa i ostalih savjeta od strane ovlaštenih službi, kako bi svi pridonijeli sprječavanju širenja epidemije.

Molimo Vas za razumijevanje, i zahvaljujemo na istom.

In base ai sensi della Decisione della Città di Rovinj-Rovigno sulle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia di coronavirus COVID-19, il SERVIZIO COMUNALE s.r.l. e DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l. sospendono temporaneamente l'ammissione delle parti agli uffici. A tal fine, la comunicazione viene effettuata per telefono, posta o e-mail o tramite un banco informazioni temporaneo / cassa in Via Carrera (Piazza sul Laco). In via eccezionale, è possibile ricevere le parti con preavviso di arrivo negli uffici del Consiglio di amministrazione, nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 11:00 per il SERVIZIO COMUNALE s.r.l., e dalle ore 11:00 alle ore 13:00 per DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.

Il numero delle parti è limitato a una persona per ricevimento con il rispetto alle misure di distanza sociale e con la raccomandazione di utilizzare una mascherina protettiva e di disinfettarsi le mani prima di entrare.

È importante seguire le istruzioni e altri consigli forniti dai servizi autorizzati, in modo che tutti possano aiutare a prevenire la diffusione dell'epidemia.

Vi ringraziamo per la comprensione.

Kontakti - Contatti:

PJ RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE - UA CONTABILITÀ E FINANZE

ODVOZ GRAĐANI - RACCOLTA DEI RIFIUTI - CITTADINI:

Dragana Radetić, e-mail: dragana.radetić@rovinj.hr, 052/813 230 int. 109

ODVOZ PRAVNE OSOBE I OSTALE FAKTURE - RACCOLTA DEI RIFIUTI - PERSONE GIURIDICHE E ALTRE FATTURE

Ana Kmet, e-mail: ana.kmet@rovinj.hr, 052/813 230 int. 103


PJ ČISTOĆA - UA NETEZZA URBANA

Ana Kmet, e-mail: ana.kmet@rovinj.hr, 052/813 230 int. 103


PJ PARKOVI I ZELENILO - UA PARCHI E AREE VERDI

Barbara Matošović Talajić dipl.ing.agr., e-mail: barbara@rovinj.hr, tel. 052/813 230 int. 125


OJ GRADSKA GROBLJA - UO CIMITERO COMUNALE

Luciano Venier, e-mail: luciano.venier@rovinj.hr, tel. 052/812 230 int. 124


OJ TRŽNICA - UO MERCATO

Cristian Devescovi i Morris Peruško, e-mail: trznica@rovinj.hr, mob. 098 235 343


OJ PARKIRALIŠTE - UO PARCHEGGI

Renata Marić, e-mail: renata.maric@rovinj.hr, tel. 052/813 230 int. 131

Matija Pokrajac, e-mail: matija.pokrajac@rovinj.hr, tel. 052/813 230 int. 132

Nikola Macura, e-mail: nikola.macura@rovinj.hr, tel. 052/813 230 int. 131


UPRAVA KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. - DIREZIONE del SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

e-mail: komunalniservis@rovinj.hr, tel. 052/ 813 230


ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. - DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ – ROVIGNO s.r.l.

e-mail: odvodnjarovinj@rovinj.hr, tel. 052/ 813 230

Uprava KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i ODVODNJE-ROVINJ - ROVIGNO d.o.o.

Direzione SERVIZIO COMUNALE s.r.l. e DEPURAZIONE ACQUE -ROVINJ - ROVIGNO s.r.l.

OBAVIJEST O RADU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA GRIPOLI

U razdoblju od 24.03.2020.g. do 14.06.2020.g. s ciljem provođenja protuepidemijskih mjera zbog rizika prijenosa koronavirusa, COVID-19, Reciklažno dvorište Gripole raditi će jednu smijenu, radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 07,00 do 14,00 sati, te subotom od 07,00 do 12,00 sati.


AVVISO SUL FUNZIONAMENTO DEL CORTILE DI RICICLAGGIO GRIPOLE

Nel periodo dal 24 marzo 2020 al 14. giugno 2020 con l'obiettivo di attuare misure antiepidemiche a causa del rischio di trasmissione del coronavirus, COVID-19, Il cortile di riciclaggio Gripole opererà un unico turno, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, e il sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

GRADSKA GROBLJA - OBAVIJEST POSJETITELJIMA

Radno vrijeme Gradskog groblja Laste u Rovinju je:

svakog dana i to u razdoblju od 7,30 do 20,00 sati

Radno vrijeme groblja u Rovinjskom Selu je:

svakog dana i to u razdoblju od 7,30 do 20,00 sati

Posjetiteljima je dozovljeno ulaziti samo putem glavnog ulaza.

Maksimalno zadržavanje posjetitelja na groblju je 15 minuta uz izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 1 (jednog) metra.


CIMITERI COMUNALI - AVVISO AI VISITATORI

L’orario del Cimitero comunale Laste di Rovigno è il seguente:

tutti i giorni dalle 7,30 alle ore 20,00

L’orario del Cimitero di Villa di Rovigno è il seguente:

tutti i giorni dalle 7,30 alle ore 20,00

L’accesso ai visitatori è consentito soltanto dall’ingresso principale.

Il limite massimo di permanenza dei visitatori presso il cimitero è di 15 minuti, evitando i contatti stretti personali e rispettando la distanza di almeno 1 (un) metro.VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

Rovinj-Rovigno, 21. 04. 2020.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA - AVVISO MERCATO CITTADINO


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

IL VOSTRO SERVIZIO COMUNALE S.R.L.

Rovinj-Rovigno, 19. 03. 2021.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA


VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ

Rovinj-Rovigno, 01. 03. 2021.

GRADSKA TRŽNICA – NOVO RADNO VRIJEME

Temeljem Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 od 15. lipnja 2020., obavještavaju se građani da Gradska tržnica i Gradska ribarnica u Rovinju rade po slijedećem radnom vremenu:

Gradska tržnica: svakim danom od 07:00 do 21:00 sati.

Gradska ribarnica: svakim danom od 07:00 do 13:00 sati.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O.


MERCATO CITTADINO - NUOVO ORARIO DI LAVORO

Ai sensi della Decisione di modifica della Decisione sull'orario di lavoro e le modalità di lavoro dei negozi durante l'epidemia dichiarata di COVID-19 del 15 giugno 2020, i cittadini sono informati che il Mercato ortofrutticolo cittadino e la pescheria di Rovigno lavorano secondo i seguenti orari lavorativi:

Mercato ortofrutticolo cittadino: tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:00.

La pescheria: tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

VOSTRO SERVIZIO COMUNALE S.R.L.

Rovinj, 15.06.2020.

OBAVIJEST GRADSKA TRŽNICA

Prema Odluci o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sustavu tržnicama u kojima se obavljaju druge djelatnosti KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-13, izdanoj od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 22. ožujka 2020., obustavlja se rad Prostora A (ribarnice) i Prostora B i (zelene tržnice) na Gradskoj tržnici u Rovinju.

No, kako bi nastavili i omogućili daljnju prodaju i konzumaciju svježih poljoprivrednih proizvoda nudimo mogućnost dostave na Vaš kućni prag uz sve potrebne mjere predostrožnosti i sprečavanja širenja epidemije virusa COVID-19, izdanim od HZJZ i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Dostava na kućnu adresu za svježe poljoprivredne proizvode moguće je ostvariti kod sljedećih prodavača:

PROSTOR B (ZELENA TRŽNICA)

OPG PETEH MARICA, Kalandra 4, Rovinj.

Kontakt broj: Peteh Marica 098 453 142 i Peteh Bjelančević Matea 099 343 8357

OPG MOHOROVIĆ ANA,Gripole 62, Rovinj.

Kontakt broj: Mohorović Ana 099 691 4201

OPG ANTOLOVIĆ PATRIK, Grožnjanska 2, Rovinj.

Kontakt broj: Antolović Patrik 091 794 0422

OPG MATOHANCA ZDENKA, Vodnjanska 4, Rovinj.

Kontakt broj: Matohanca Zdenka 099 976 5811

Na isti način moguće je ostvariti dostavu na kućnu adresu svježe ribe, mekušaca i školjki kod sljedećih prodavača:

PROSTOR A (RIBARNICA)

A & B d.o.o. – Centener 26, Rovinj.

Kontakt broj: Denis Fatorić 098 254 812 i Ana Fatorić 098 430 698

Obrt za morski ribolov “NEMO”, vl. Danijel Despotović, Rovinjska ulica 4, Rovinjsko selo.

Kontakt broj: Danijel Despotović 091 521 3057 i Natali Despotović 091 532 8352

Obratite se navedenim kontaktima s punim povjerenjem.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS D.O.O.

Rovinj,24.3.2020.