Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


o Društvu

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci – Stalna služba u Pazinu sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040027586.

Tvrtka društva

Tvrtka društva glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.za komunalnu djelatnost

Društvo upotrebljava i tvrtku na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

Skraćena tvrtka glasi: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Na talijanskom jeziku: SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

Sjedište društva

Sjedište društva je u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a

OIB : 22751868617

MBS: 040027586

EUID: HRSR. 040027586

Temeljni kapital društva

Temeljni kapital društva iznosi 2.482.340,00 eura a sastoji se od četiri poslovna udjela.

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Poslovni račun

IKB UMAG IBAN HR2623800061170000698

PBZ IBAN HR23400091110364400

Predmet poslovanja

 • 63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • 74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
 • 93.03 Pogrebne i prateće djelatnosti
 • Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup
 • Iznajmljivanje kiosaka, štandova, pultova i sl. Objekata
 • Upravljanje lukom, iznajmljivanje vezova i održavanje luke
 • Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park - šuma, drvoreda, škverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona
 • 45 Građevinarstvo
 • 52.62 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
 • Održavanje i upravljanje parkiralištima
 • Organiziranje i naplata parkiranja na parkiralištima
 • Čišćenje javnih površina
 • Skupljanje i odvoz komunalnog otpada
 • Odlaganje komunalnog otpada
 • Obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada
 • Saniranje i zatvaranje odlagališta
 • Održavanje groblja
 • Obavljanje ispraćaja, sahrane i ukop pokojnika
 • Preuzimanje, opremanje i prijevoz pokojnika
 • Održavanje tržnice na malo
 • Davanje u zakup poslovnih prostora tržnice
 • Izrada projekata uređenja okoliša i krajobraznog prostora te studija utjecaja na okoliš, vođenje nadzora i konzalting
 • Distibucija plina
 • Djelatnost zbrinjavanja otpadnog građevinskog materijala
 • Djelatnost druge obrade otpada
 • Djelatnost oporabe otpada
 • Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • Djelatnost prijevoza otpada
 • Djelatnost sakupljanja otpada
 • Djelatnost trgovanja otpadom
 • Djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Gospodarenje otpadom
 • Djelatnost ispitivanja i analize otpada
 • Računovodstveni poslovi
 • Administrativne usluge
 • Opći mehaničarki poslovi
 • Kupnja i prodaja robe
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 • Djelatnost iznajmljivanja prostora za postavljanje reklamnih panoa
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Održavanje nogostupa i puteva
 • Zimska služba
 • Prigodno ukrašavanje grada
 • Održavanje javnih površina
 • Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
 • Usluge iznajmljivanja motornih vozila
 • Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju