Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Javna nabava

Javna nabava za 2022. godinu

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Štandovi za prostor C gradske tržnice u Rovinju
Broj objave: 2022/S 0F2-0043048
Datum slanja: 27.10.2022.
Rok za dostavu ponude: 21.11.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA GORIVA
Broj objave: 2022/S 0F2-0041341
Datum slanja: 19.10.2022.
Rok za dostavu ponude: 25.11.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Prijevoz i zbrinjavanje miješane otpadne plastike
Broj objave: 2022/S 0F2-0008453
Datum slanja: 2.3.2022.
Rok za dostavu ponude: 24.3.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 


 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr


 

Izjave o sukobu interesa:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.pdf


 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI_KS.pdf


 

Arhiva

Javna nabava za 2021. godinu

Javna nabava za 2020. godinu

Javna nabava za 2019. godinu

Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2017. godinu