Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Javna nabava

Javna nabava za 2021. godinu

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA  2 NOVA SPECIJALNA KOMUNALNA VOZILA
ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADNOG PAPIRA I KARTONA, OTPADNE PLASTIKE, METALNE AMBALAŽE I STAKLA
Broj objave: 2021/S 0F2-0020712
Datum slanja: 27.5.2021.
Rok za dostavu ponude: 2.7.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: USLUGA PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANE OTPADNE PLASTIKE
Broj objave: 2021/S 0F2-0009253
Datum slanja: 5.3.2021.
Rok za dostavu ponude: 26.3.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr

Izjave o sukobu interesa:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 2020..pdf

Registar ugovora

Registar ugovora 01.03.2021..pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI_KS.pdf

Arhiva

Javna nabava za 2020. godinu

Javna nabava za 2019. godinu

Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2017. godinu