Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Javna nabava za 2017. godinu

Naručitelj : KOMUNALNI SERVIS d.o.o. Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a
Predmet nabave: Javna nabava goriva
Broj objave: 2017/S 0F2-0026185
Datum slanja: 12.12.2017
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta dokumenta: Nabava robe
Rok za dostavu ponuda: do 4. siječnja 2018.g. do 12:00:00 sati.
Zakon: Zakon o javnoj nabavi (Nar.nov. br. 120/16 ) i s njim povezani propisi
Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi dostupna su na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr