Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Cjenik komunalnih i ostalih usluga

CJENIK - komunalnih i ostalih usluga KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

 

II. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikljupljanja miješanog komunalnog otpada

Grad Rovinj - Rovigno

Grad Rovinj - Rovigno - Očitovanje i suglasnost na II. izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Grad Rovinj - Rovigno II. izmjene i dopune cjenika prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Općina Bale - Valle

Općina Bale - Očitovanje na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Bale - Suglasnost na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Bale - II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Općina Kanfanar

Općina Kanfanar - Očitovanje na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Kanfanar - Suglasnost na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Kanfanar - II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

Općina Žminj

Općina Žminj - Očitovanje na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Žminj - Suglasnost na II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Žminj - II izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU: PRIJEDLOG II.IZMJENE I DOPUNE CJENIKA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Grad Rovinj-Rovigno

Grad Rovinj-Rovigno - Očitovanje i suglasnost na I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada - objavljeni u Sl.gl.

Grad Rovinj - Rovigno Suglasnost na I. izmjene i dopune cjenika otpad i proc tekst Cjenika.pdf

Grad Rovinj- Rovigno I. Izmjene i dopune cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Grad Rovinj- Rovigno Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pročišćeni tekst).pdf

 

Općina Bale-Valle

Općina Bale - Očitovanje i suglasnost na I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada - objavljeni u Sl.gl.

Općina Bale - Očitovanje na I. Izmjene i dopune Cjneika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Bale - Suglasnost na I. Izmjene i dopune Cjneika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Općina Bale I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Općina Bale Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pročišćeni tekst).pdf

 

Općina Kanfanar

Općina Kanfanar - Očitovanje i suglasnost na I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada - objavljeni u Sl.gl. .pdf

Općina Kanfanar - Očitovanje i suglasnost na I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunanog otpada.PDF

Općina Kanfanar I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalog otpada.pdf

Općina Kanfanar Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pročišćeni tekst).pdf

 

Općina Žminj

Općina Žminj - Očitovanje i suglasnost na I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada - objavljeni u Sl.gl.

Općina Žminj Očitovanje na I. izmjenu i dopunu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Općina Žminj Suglasnot na I. izmjenu i dopunu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Općina Žminj I. Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Općina Žminj Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pročišćeni tekst).pdf

 

 

Cjenik javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Rovinj-Rovigno

Grad Rovinj - Očitovanje i suglasnost na Cjenik od 29. lipnja 2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno, Suglasnost i Očitovanje na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 29.6.2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno, Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.07.2022. u EUR.pdf

 

Općina Bale-Valle

Općina Bale- Valle Suglasnost na cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Bale- Valle Očitovanje na cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Bale-Valle Suglasnost na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Bale-Valle Očitovanje na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Bale -Valle -Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Općina Bale-Valle Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf

 

Općina Kanfanar

Općina Kanfanar - Suglasnost na Cjenik od 27. lipnja 2022..pdf

Općina Kanfanar - Očitovanje na Cjenik od 27. lipnja 2022..pdf

Općina Kanfanar- Očitovanje na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 27.6.2022..PDF

Općina Kanfanar - Suglasnost na Cjenik od 27.6.2022..PDF

Općina Kanfanar - Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.1.7.2022.pdf

Općina Kanfanar Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf

 

Općina Žminj

Općina Žminj Očitovanje na Cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Žminj Suglasnost na Cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Žminj Suglasnost i Očitovanje na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Žminj - Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Općina Žminj Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf