Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Cjenik komunalnih i ostalih usluga

CJENIK - komunalnih i ostalih usluga KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

 

Cjenik javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Rovinj-Rovigno

Grad Rovinj - Očitovanje i suglasnost na Cjenik od 29. lipnja 2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno, Suglasnost i Očitovanje na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 29.6.2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno, Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Grad Rovinj-Rovigno Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.07.2022. u EUR.pdf

 

Općina Bale-Valle

Općina Bale- Valle Suglasnost na cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Bale- Valle Očitovanje na cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Bale-Valle Suglasnost na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Bale-Valle Očitovanje na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Bale -Valle -Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Općina Bale-Valle Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf

 

Općina Kanfanar

Općina Kanfanar - Suglasnost na Cjenik od 27. lipnja 2022..pdf

Općina Kanfanar - Očitovanje na Cjenik od 27. lipnja 2022..pdf

Općina Kanfanar- Očitovanje na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 27.6.2022..PDF

Općina Kanfanar - Suglasnost na Cjenik od 27.6.2022..PDF

Općina Kanfanar - Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.1.7.2022.pdf

Općina Kanfanar Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf

 

Općina Žminj

Općina Žminj Očitovanje na Cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Žminj Suglasnost na Cjenik od 27.06.2022..pdf

Općina Žminj Suglasnost i Očitovanje na Cjenik od 27.6.2022..pdf

Općina Žminj - Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada -1.7.2022..pdf

Općina Žminj Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada od 1.7.2022. u EUR.pdf