Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Cjenik komunalnih i ostalih usluga

CJENIK - komunalnih i ostalih usluga KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..pdf

Cjenik javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Grad Rovinj-Rovigno

Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja (Sl. glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 6-1).pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 5-19).pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja- Rovigno od 05.04.2019.pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja- Rovigno od 11. 03.2019.pdf
Pročišćeni tekst cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja- Rovigno od 05.04.2019..pdf
Suglasnost Grada Rovinja (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 6-19) .pdf
Suglasnost Grada Rovinja- Rovigno od 25. travnja 2019.g..pdf
Suglasnost Grada Rovinja (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 5-19).pdf
Suglasnost Grada Rovinja- Rovigno od 27. ožujka 2019g..pdf

Općina Bale-Valle

Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bale-Valle od 05.04.2019.pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bale-Valle od 11.03.2019..pdf
Odluka za Općinu Bale-Valle od 26. travnja 2019.g..pdf
Pročišćeni tekst cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Bale-Valle od 05.04.2019. .pdf
Suglasnost Općine Bale od 19. ožujka 2019.g.(Sl.Glasnik Općine Bale br. 04-19).pdf
Suglasnost Općine Bale-Valle od 19. ožujka 2019.g..pdf

Općina Kanfanar

Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar od 05.04.2019..pdf
Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar od 05.travnja 2019.g. (Sl.glasnik Općine Kanfanar br. 4_19).pdf
Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar od 11. ožujka 2019.g. (Sl.glasnik Općine Kanfanar br. 4_19).pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar od 11.03.2019. .pdf
Odluka za Općinu Kanfanar od 26. travnja 2019.g..pdf
Pročišćeni tekst cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar od 05.04.2019..pdf
Pročišćeni tekst Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar ( Sl.glasnik Općine Kanfanar br. 4_19).pdf

Općina Žminj

Djelomična suglasnost Općine Žminj od 28. ožujka 2019.g..pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj od 05.04.2019.pdf
Izmjene i dopune cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj od 11.03.2019.pdf
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komununalnog otpada na području Općine Žminj -akti (Sl.gl. Općine Žminj br. 3-19).pdf
Odluka za Općinu Žminj od 26. travnja 2019.g..pdf
Pročišćeni tekst cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj od 05.04.2019 .pdf

01.07.2018. - 25.04.2019. 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Bale.pdf
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja- Rovigno.pdf
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Kanfanar.pdf
Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Žminj.pdf
Odluka o prilagodbi načina obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinj-Rovigno, Općine Bale - Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj - pril. 2.pdf
Odluka o prilagodbi načina obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine BaIe - Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj - pril. 1.pdf
Suglasnost na cjenik Grad Rovinj.pdf
Suglasnost na cjenik Općina Bale.pdf
Suglasnost na cjenik Općina Kanfanar.pdf
Suglasnost na cjenik Općine Žminj.pdf