Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Eu projekt

Zajedno do fondova EU (Europske unije)

KOMUNALNI SERVIS d. o. o. sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 19.03.2021.

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Povećanje kapaciteta KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. nabavkom 2 nova komunalna vozila“.
komunalno vozilo = vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.
Svrha projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
Opći cilj projekta je doprinos provedbi ciljeva 1.2. i 1.3. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Cilj 1.2. = odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i drugo).
Cilj 1.3. = odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio
komunalnog otpada.

Sažetak projekta


Glavne projektne aktivnost su:

  1. Nabava 2 nova specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, metalne ambalaže i stakla
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom

Rezultati projekta su:

  1. Povećanje tehnoloških kapaciteta društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o. i podizanje razine kvalitete javne usluge prikupljanja odvojenog komunalnog otpada
    povećanje tehnoloških kapaciteta = povećanje sredstava za rad
  2. Povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada
  3. Podizanje razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
    sustav gospodarenja otpadom = skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada.


Ukupna vrijednost projekta: 1.825.100,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.479.999,99 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 17.02.2021. do 17.05.2022.
Kontakt osoba: Želimir Laginja, zelimir@rovinj.hr

Dokument