Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića Više o kolačićima


Eu projekt

Zajedno do fondova EU (Europske unije)

ULAGANJE U RIBARNICU U ROVINJU

 

MJERA 3.4.2. ULAGANJE U MALU INFRASTRUKTURU U PODRUČJU RIBARSTVA I AKVAKULTURE IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014.-2020. FLAG-a ISTARSKA BATANA

 

NAZIV PROJEKTA

„Ulaganje u ribarnicu u Rovinju“

Ovim projektom ulaže se u unaprjeđenje postojećeg objekta tj. ribarnice, za maloprodaju ribe. U okviru ovog projekta izvest će se građevinski radovi u interijeru ribarnice te će se nabaviti nova oprema potrebna za efikasan rad ribarnice.

 

CILJEVI PROJEKTA

Temeljni cilj kojeg je Komunalni servis d.o.o. postavio je: rekonstrukcija i opremanje ribarnice za maloprodaju ribarstva i akvakulture u Rovinju. Temeljem ovog cilja, proizlaze sljedeći osnovni ciljevi projekta:

1. Stvaranje kvalitetnijih uvjeta u ribarnici za korisnike/prodavače ribe

2. Privlačenje novih potencijalnih korisnika/prodavača ribe iz okruženja

3. Povećanje konkurentnosti ribarnice u odnosu na ribarnice u susjednim mjestima (s obzirom na provedeno ulaganje)

4. Stvaranje ugodne kupnje za lokalno stanovništvo i turiste

5. Očuvanje postojećih radnih mjesta

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ostvarenjem ciljeva ojačat će se konkurentnost ribarnice, ali će se doprinijeti i konkurentnosti sektora ribarstva i akvakulture na području FLAG-a Istarska Batana, kao i prepoznatljivosti lokalne ribe i ribljih proizvoda. Navedeni ciljevi će doprinijeti ostvarenju mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture, kojom je omogućeno da se razvije i provede ovaj projekt.

Ovim projektom će se sačuvati postojeća radna mjesta te će se postojeća ribarnica rekonstruirati (izvest će se građevinski radovi na ugradnji podnih odvodnih linijskih rešetki te obnova bočne kamene ploče) i opremiti novom opremom (automatska klizna vrata, zračne zavjese protiv ulaska insekata, visokotlačni perač poda, ledomat, viseće digitalne vage, UV sterilizatori noža, PVC podnice protiv proklizavanja…). Projekt će doprinijeti poboljšanju kvalitete prodaje, a što se nadovezuje na sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 temeljem koje je Komunalni servis dužan postići zadovoljstvo korisnika usluga, zaposlenika i lokalne zajednice. Osim toga, ovo ulaganje će doprinijeti postizanju efikasnijeg i efektivnijeg poslovanja ribarnice.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 523.738,74 kn

SVEUKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 519.387,04 kn

BESPOVRATNA POTPORA: 519.387,04 kuna, što čini 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Doprinos EU sredstava je 85% (441.478,98 kn), a Republike Hrvatske 15% (77.908,06 kn).

 

 


Povećanje kapaciteta KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. nabavkom 2 nova komunalna vozila

 

KOMUNALNI SERVIS d. o. o. sa zadovoljstvom objavljuje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije potpisan 19.03.2021.

Sredstva su odobrena za provedbu projekta pod nazivom „Povećanje kapaciteta KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. nabavkom 2 nova komunalna vozila“.
komunalno vozilo = vozilo za sakupljanje i prijevoz otpada

Projekt se provodi prema Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“.
Svrha projekta je povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupno proizvedenom komunalnom otpadu na području grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
Opći cilj projekta je doprinos provedbi ciljeva 1.2. i 1.3. Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Cilj 1.2. = odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada
(prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i drugo).
Cilj 1.3. = odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio
komunalnog otpada.

Sažetak projekta


Glavne projektne aktivnost su:

  1. Nabava 2 nova specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, metalne ambalaže i stakla
  2. Promidžba i vidljivost
  3. Upravljanje projektom

Rezultati projekta su:

  1. Povećanje tehnoloških kapaciteta društva KOMUNALNI SERVIS d.o.o. i podizanje razine kvalitete javne usluge prikupljanja odvojenog komunalnog otpada
    povećanje tehnoloških kapaciteta = povećanje sredstava za rad
  2. Povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada
  3. Podizanje razine svijesti građana o važnosti cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
    sustav gospodarenja otpadom = skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada.


Ukupna vrijednost projekta: 1.825.100,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.479.999,99 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 17.02.2021. do 17.05.2022.
Kontakt osoba: Želimir Laginja, zelimir@rovinj.hr

Dokument