Per offrire la migliore esperienza utente e funzionalità, questo sito Web utilizza i cookie. Continuando a utilizzare questo sito Web, accetti l'uso dei cookie Maggiori dettagli sui cookie


Javna nabava za 2019. godinu

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Javna nabava goriva
Broj objave: 2019/S 0F2- 0045393
Datum slanja: 15.11.2019.
Rok za dostavu ponude: 06.12.2019. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Javna nabava usluga zbrinjavanja (reciklaže) raznovrsnog otpada iz mreže selektivnog otpada
Broj objave: 2019/S 0F2- 0036947
Datum slanja: 18.09.2019.
Rok za dostavu ponude: 10.10.2019. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Javna nabava kamiona (PJ Parkovi i zelenilo)
Broj objave: 2019/S 0F2- 0019497
Datum slanja: 10.05.2019.
Rok za dostavu ponude: 31.05.2019. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

JAVNA NABAVA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA KONTROLE I NAPLATE USLUGE JAVNOG PARKIRANJA NA PARKIRALIŠTU POD NAPLATOM U ROVINJU
Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Javna nabava i implementacija sustava kontrole i naplate usluge javnog pariranja na parkiralištu pod naplatom u Rovinju
Broj objave: 2019/S 0F2- 0008000
Datum slanja: 05.03.2019.
Rok za dostavu ponude: 26.03.2019. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr