Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti prethodno javno savjetovanje o prijedlogu novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o prijedlogu Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave, 26.5.2022. godine, a prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu do isteka navedenog roka, poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr ili poštanskom pošiljkom te  osobno na adresu sjedišta Društva: KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj-Rovigno.

Poveznice na dokumente:

1. Grad Rovinj-Rovigno

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

Obrazloženje cjenika

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

 

2. Općina Bale-Valle

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog na području Općine Bale-Valle

Obrazloženje cjenika

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


3. Općina Žminj 

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj

Obrazloženje cjenika

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


4. Općina Kanfanar

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar

Obrazloženje cjenika

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću