Promocija na vozilima

Komunalni servis nudi oglašavanje putem vlastitih vozila za odvoz otpada.

Minimum ugovaranja oglašavanja je 3 mjeseca.

Molimo da sve vaše upite za promociju putem Komunalnog servisa d.o.o. šaljete na mail samanta.baric@rovinj.hr.