Kontakti

Kontakt osobe

Želimir Laginja, mag.oec. Predsjednik Uprave email: zelimir@rovinj.hr tel: 052/813 230

Ognjen Pulić, mag.ing.aedif. Član Uprave email: ognjen@rovinj.hr tel: 052/813 230

Samanta Barić dipl.oec. Rukovoditelj PJ Čistoća, email: samanta.baric@rovinj.hr, tel: 052/ 813 230; int 105

Valentina Križman, dipl. oec., Rukovoditelj PJ Financije i računovodstvo , email: valentina.krizman@rovinj.hr, tel: 052/ 813 230; int. 122

Barbara Matošović Talajić, dipl.ing.agr. , Rukovoditelj PJ Zelenilo , email: barbara@rovinj.hr, tel:052/ 813 230; int. 125

Kristijan Laginja, mag.ing.el. , Rukovoditelj PJ Tržnica i parkirališta , email: kristijan.laginja@rovinj.hr, tel:052/ 813 230; int 135

Luciano Venier, Rukovoditelj PJ Gradska groblja , email: luciano.venier@rovinj.hr, tel:052/ 813 230; int 124

Ostali kontakti