Javne nabave

Javna nabava za 2021.g.:

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: JAVNA NABAVA 2 NOVA SPECIJALNA KOMUNALNA VOZILA

ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADNOG PAPIRA I KARTONA, OTPADNE PLASTIKE, METALNE AMBALAŽE I STAKLA

Broj objave: 2021/S 0F2-0020712

Datum slanja: 27.5.2021.

Rok za dostavu ponude: 2.7.2021. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Predmet nabave: USLUGA PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANE OTPADNE PLASTIKE

Broj objave: 2021/S 0F2-0009253

Datum slanja: 5.3.2021.

Rok za dostavu ponude: 26.3.2021. do 12:00:00 sati

Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave

Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:

https://eojn.nn.hr


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr

Izjave o sukobu interesa:


Plan nabave:


Registar ugovora:


Jednostavne nabave:

Pravilnik o jednostavnoj nabavi: