Prema članku 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o prijedlogu I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj.
Javno savjetovanje otvoreno je od 20.1.2023. godine do 19.2.2023., a prijedlozi, primjedbe i mišljenja se mogu do isteka navedenog roka, poslati u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr ili poštanskom pošiljkom te  osobno na adresu sjedišta Društva: KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj-Rovigno.
 
Poveznice na dokumente:
 

1. Grad Rovinj-Rovigno

Prijedlog .I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinj-Rovigno.pdf

Obrazloženje izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac za savjetovanje Grad Rovinj-Rovigno.pdf

GRAD ROVINJ - ROVIGNO - Izvješće o savjetovanju s javnošću

 

2. Općina Bale-Valle

Prijedlog .I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Bale - Valle.pdf

Obrazloženje izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac za savjetovanje Općina Bale-Valle.pdf

OPĆINA BALE -VALLE -Izvješće o savjetovanju s javnošću


3. Općina Žminj 

Prijedlog I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Žminj.pdf

Obrazloženje izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac za savjetovanje Općina Žminj.pdf

OPĆINA ŽMINJ -Izvješće o savjetovanju s javnošću.pdf


4. Općina Kanfanar

Prijedlog I.Izmjene i dopune Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kanfanar.pdf

Obrazloženje izmjene cijene usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.pdf

Obrazac za savjetovanje Općina Kanfanar.pdf

OPĆINA KANFANAR -Izvješće o savjetovanju s javnošću.pdf