Obavještavaju se svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Davatelj usluge donio I. Izmjenu i dopunu Cjenika usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada kojom se povećava iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada „C“ u iznosu od 0,01 eura po litri/pražnjenju.
Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge „CMJU“ ostao je nepromijenjen. 
Novi Cjenik u primjeni je od 1. travnja 2023. godine.
I.Izmjene i dopune Cjenika s obrazloženjem iznosa cijene dostupni su na poveznici.

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.