OBAVIJEST ZATVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju da će dana 12. lipnja 2021. na zatvorenim parkiralištima Valdibora, Boksiti ,Concetta i Nova Hladnjača i Garaža Grand hotela Park doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

Tako će u periodu od 12.lipnja 2021 do 30.lipnja.2021. vrijediti slijedeće cijene parkiranja :

CIJENA PARKIRANJA Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta:

 OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 7,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : Garaža Grand hotela Park

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 20,00 kn/sat

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01.lipnja 2021. do 11.lipnja 2020. i iznosile su :

 CIJENA PARKIRANJA  Velika i Mala Valdibora, Boksiti, Nova Hladnjača i Concetta:

OSOBNI AUTOMOBILI

- Parkiranje u vremenu od 06:00 do 01:00 7,00 kn/sat

- Parkiranje u vremenu od 01:00 do 06:00 6,00 kn/sat

 

CIJENA PARKIRANJA : Garaža Grand hotela Park

OSOBNI AUTOMOBILI

 

- Parkiranje u vremenu od 00:00 do 24:00 15,00 kn/sat

Podijeli: