ZASAĐEN CEDAR NA PARKIRALIŠTU NA PROLAZU MILANA MACANA

Nakon što je uklonjeno suho stablo, u otoku na parkiralištu kod HEP-a zasađeno je novo stablo cedra.

Podijeli: