SLOMLJENO STABLO U ULICI HERMANA DALMATINA Stablo koje je slomljeno u ulici Hermana Dalmatina ispravljeno je i sanirana je rana. Pokušati ćemo spasiti i nadamo se da će stablo lipe ponovo potjerati. U više navrata nasilno su polomljeni kolci uz stablo, sada i samo deblo zasađene lipe.

Podijeli: