OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. rujna 2023. godine na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

U periodu od 01. rujna 2023. godine do 31. listopada 2023. godine vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3  i ZONA 4
je u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati
- ZONA 1 do 30 minuta 0,50 €
svakih sljedećih 30 minuta 1,00 €, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3   1,00 €/sat Neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4 1,00 €/sat, cjelodnevna parkirališna karta 7,00 €

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. srpnja 2023. godine do 31. kolovoza 2023. godine i iznosile su :
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 i ZONA 4
je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 0,50 €, svakih sljedećih 30 minuta 1,00 €, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3, 2,00 €/sat-neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4, 1,00 €/sat, cjelodnevna parkirališna karta 7,00 €

Podijeli: