OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIMJENI I. IZMJENE I DOPUNE CJENIKA USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obavještavaju se svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Davatelj usluge donio I. Izmjenu i dopunu Cjenika usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada kojom se povećava iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada „C“ u iznosu od 0,01 eura po litri/pražnjenju.

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge „CMJU“ ostao je nepromijenjen. 

Novi Cjenik u primjeni je od 1. travnja 2023. godine.

I.Izmjene i dopune Cjenika s obrazloženjem iznosa cijene dostupni su na poveznici: https://www.komunalniservis.hr/hr/drustvo/cjenik-komunalnih-i-ostalih-usluga/

 

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

 

Podijeli: