POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – PROSTOR C

Obavještavaju se zainteresirane osobe da KOMUNALNI SERVIS d.o.o. namjerava izvršiti dodjelu 12 lokacija sa tipskim štandom na prostoru C gradske tržnice u Rovinju.

Više u dokumentu na linku niže “Poziv za dostavu ponuda”. 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Privici

Podijeli: