OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ROVINJA- ROVIGNO, OPĆINE BALE- VALLE, OPĆINE KANFANAR I OPĆINE ŽMINJ

Sukladno članku 83. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) KOMUNALNI SERVIS d.o.o. donosi Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Rovinja- Rovigno, Općine Bale- Valle, Općine Kanfanar  i Općine Žminj za 2023. godinu.

Više na stranici:

https://www.komunalniservis.hr/hr/usluge/cistoca/obavijesti-za-korisnike/

Podijeli: