SADNJA STABALA NA GROBLJU U ROVINJSKOM SELU

Posađeno je 8 stabala porodice čempresa na groblju u Rovinjskom selu

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: