SADNJA STABALA U SKLOPU AKCIJE "ZASADI STABLO, NE BUDI PANJ!"

U sklopu akcije „Zasadi stablo, ne budi panj“ u suradnji sa predstavnicima Grada Rovinj - Rovigno posađena su stabla na parkiralištu pored lovačkog doma i nasuprot kružnog toka „Tugurio“.

 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Podijeli: