RASHLADNI ORMARI

Za potrebe zakupaca gradske ribarnice nabavljena su 2 rashladna ormara za skladištenje i prodaju smrznute ribe.

 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

 

 

 

Podijeli: