OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinj-Rovigno, da će dana 01. studenog 2022. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

           U periodu od 01. studenog 2022. do 31. ožujka 2023. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:

 

          Parkiranje na parkiralištima ZONA 1, ZONA 2, ZONA 3, za zimski period od 01.11.2022. do 31.03.2023.            

          je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati (nedjeljom i praznikom ne naplaćuje se parkiranje).

 

         - ZONA 1 do 30 minuta 4,00 kn / 0,53 euro

          svakih sljedećih 30 minuta 8,00 kn / 1,06 euro, MAX trajanje parkiranja 180 minuta

          - ZONA 2 i ZONA 3   4,00 kn / 0.53 euro / sat Neograničeno trajanje parkiranja

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. rujna 2022. do 31.listopada 2022. i iznosile su :

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 

je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 4,00 kn / 0,53 euro, svakih sljedećih 30 minuta 8,00 kn / 1,06 euro, MAX trajanje parkiranja 180 minuta

- ZONA 2 i ZONA 3, 8,00 kn / 1,06 euro / sat-neograničeno trajanje parkiranja

Podijeli: