OBAVIJEST O IZMIJENI PLANA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA OD 01.10.2022.

   Poštovani,

 

ovim putem obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da će KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Rovinj u razdoblju od 01. listopada 2022. do 31. svibnja 2023. godine, smanjiti učestalost prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Rovinja- Rovigno na jedan odvoz tjedno. 

 

Novi Plan prikupljanja miješanog komunalnog  i reciklabilnog komunalnog otpada dostavljen  je korisnicima  uz mjesečne račune za javnu uslugu za mjesec kolovoz 2022. godine.

 

Ovim putem, zahvaljujemo svim korisnicima na odgovornom odnosu prema otpadu jer odvojenim prikupljanjem doprinose zaštiti okoliša i smanjenju miješanog komunalnog otpada na području našeg djelovanja.

 

 

      VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o. 

 

Podijeli: