ČIŠĆENJE PROTUPOŽARNOG PUTA

Radnici PJ Zelenilo priskočili su u pomoć Šumariji Rovinj, te počistili protupožarni put na lokaciji Val de Lesso - Monpeloso kako bi smanjili mogućnost nastanka požara.

Protupožarni put je inače u nadležnosti Šumarije Rovinj.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: