ZAMJENA DOTRAJALIH VAZA

Radnici PJ Zelenila zamijenili su dotrajale vaze na lokaciji Trg ulika u Rovinju.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: