NOVE VISEĆE VAGE NA GRADSKOJ RIBARNICI

U sklopu EU projekta ulaganja u gradsku ribarnicu nabavljeno je i montirano novih osam visećih digitalnih vaga za potrebe ugovornih korisnika.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: