OBAVIJEST O IZMIJENI PLANA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Komunalni servis d.o.o. Rovinj obavještava sve korisnike da će se u razdoblju od 01. lipnja 2022. do 30. rujna 2022. godine, povećati učestalost prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području svog djelovanja na dva odvoza tjedno.

Novi Plan prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada dostavljen je uz račune za mjesec travanj, te molimo sve korisnike da se odgovorno pridržavaju navedenih dana prikupljanja i odvoza otpada 

Koristimo priliku da se zahvalimo svim korisnicima na dosadašnjem odgovornom ponašanju prema odvajanju otpadu!

 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: