OBILJEŽAVANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

U tijeku je obilježavanje horizontalne prometne signalizacije na zatvorenom parkiralištu Velika Valdibora. VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: