ZAMJENA DOTRAJALIH STUPIĆA

KOMUNALNI SERVIS je na parkiralištu Mala Valdibora izvršio zamjenu dotrajalih sa 66 novih inox stupića.

Radove na zamjeni izvršili su radnici PJ Tržnica i Parkiralište.

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

 

 

 

Podijeli: