POSJET OSNOVNE ŠKOLE JURJA DOBRILE

Dana 22. ožujka 2022. godine učenici  OŠ Jurja  Dobrile zajedno sa svojim učiteljicama sudjelovali su na edukativnom posjetu reciklažnom dvorištu Gripoli.

Učenici imali su priliku vidjeti i saznati što je to otpad, gospodarenje otpadom, nekoliko riječi o  reciklažnom dvorištu i čemu ono služi, te koje sve vrste otpada mogu donijeti u reciklažno dvorište Gripole.

Imali su priliku vidjeti kako se otpad razvrstava u različite spremnike ovisno o vrsti materijala: staklo, plastika, papir, metal, drvo, električni otpad...

Prilikom posjeta djeca su pokazala zavidno znanje o recikliranju, te kroz razgovor o otpadu i njihovom postupanju s otpadom nadamo se da će ih ovaj posjet potaknuti još više na kvalitetnije razdvajanje otpada u njihovim kućanstvima.

 

Jer znamo da smo isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš.

 

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: