Komunalnom servisu d.o.o. isporučeno novo komunalno vozilo s trokomornom nadogradnjom, sufinancirano EU  sredstvima

Komunalnom servisu d.o.o. isporučeno novo komunalno vozilo s trokomornom nadogradnjom, ukupne zapremnine 12m3, sufinancirano EU sredstvima

    

U sklopu projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova, s ciljem povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, te doprinosu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, sukladno zakonskoj regulativi o gospodarenju otpadom RH, početkom ožujka 2022. godine,  Komunalnom servisu, Rovinj, isporučeno je prvo od ukupno dva komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 1.825.100,00 kuna od čega EU sufinancira iznos od  1.479.999,99 kuna, a ostatak čine vlastita sredstva Komunalnog servisa d.o.o

Udio odvojeno prikupljenog otpada na području grada Rovinj-Rovigno u 2021.godini iznosi 42%, što nije dovoljno za ostvarenje zadanog Cilja sukladno Planu gospodarenja otpadom RH, te će se provedbom ovog projekta ostvariti pozitivan efekt i rezultat u povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada. na području grada Rovinja-Rovigno i područnih općina, čime je obuhvaćeno oko 10.200 kućanstva i 1.600 pravnih osoba.

Prvo isporučeno komunalno vozilo, s trokomornom nadogradnjom IRIDE, ukupne zapremnine 12m3, je prvo trokomorno vozilo isporučeno u Hrvatskoj, specijalizirano  za istovremeno prikupljanje  tri vrste korisnog reciklažnog otpada (plastike, papira i stakla) sa zelenih otoka na javnim površinama te iz sustava od vrata do vrata, što predstavlja idealno rješenje za provedbu Zakona o  gospodarenju otpadom.

 

Povećanje odvojenog sakupljanja otpada, kao jedan od glavnih ciljeva zakona o gospodarenju otpadom, može se, pored podizanjem svijesti građana o važnosti odvajanja i razvrstavanja otpada, postići, jedino učinkovitim i kvalitetnim komunalnim vozilima.  Potreba, odnosno obveza, prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ zahtijeva okretna komunalna vozila koja će, zahvaljujući svojim malim dimenzijama, moći pristupiti spremniku svakog korisnika. Istovremeno, takvo komunalno vozilo  ima veliku nosivost i veliki omjer sabijanja otpada odnosno, performanse velikih komunalnih vozila uz mogućnost da s ukupno malim dimenzijama učinkovito prikuplja različite vrste otpada. 

 

Istovremenim, odvojenim prijevozom različitih vrsta otpada trokomornim komunalnim vozilom, smanjuju se troškovi i povećava efikasnost u radu, stoga ono predstavlja optimalno rješenje za učinkovito, istovremeno prikupljanje različitih vrsta otpada. Dvobrzinski, neovisni aparati za pražnjenje kanti omogućuju brzo i učinkovito punjenje nadogradnje, a potisna ploča na sve tri komore osigurava visoku učinkovitost u prikupljanju otpada. Prednja, manja komora smještena iza kabine opremljena je jednodijelnom potisnom pločom, dok su dvije stražnje paralelne komore opremljene dvodijelnom potisnom pločom.

Sve tri komore nadogradnje prazne se prekretanjem, neovisno i pojedinačno, kako ne bi došlo do miješanja različitih vrsta otpada. Pražnjenje se vrši uz regulaciju brzine pražnjenja te bez zaostajanja otpada u komorama nadogradnje, s obzirom da potisne ploče mogu vršiti ciklus obrnut od sabijanja, kako bi se dodatno olakšalo pražnjenje i pretovar / istovar sabijenog otpada. spremnik nadogradnje nije u potpunosti u položaju mirovanja (potpuno spušten) te onemogućuje podizanje spremnika nadogradnje radi pražnjenja ukoliko aparat za pražnjenje kanti nije u položaju mirovanja.

Maksimalna razina kvalitete, dugotrajnost i pouzdanost u radu osnovne su značajke ovog komunalnog vozila.

Nabavkom dva nova specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, Komunalni servis d.o.o.,  unaprijedit će  sustav odvojeno prikupljenog otpada putem spremnika na javnim površinama, a naročito putem individualiziranih spremnika, po modelu „ od vrata do vrata“ čime se korisnicima  omogućuje aktivno uključivanje u procese selektiranja u kućanstvu i gospodarstvu te time osvješćuje važnost očuvanja okoliša za zajednicu.

Komunalni servis će provedbom ovog projekta postići modernizaciju svog voznog parka, optimizaciju procesa odvojeno sakupljenog otpada, što bi posljedično trebalo utjecati na povećanje stope odvojeno sakupljenog otpada te podizanje kvalitete cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području grada Rovinja-Rovigna, te općina Bale-Valle, Kanfanar i Žminj.

 

KOMUNALNI SERVIS d.o.o., Trg na Lokvi 3a, 52210 Rovinj, www.komunalniservis.hr, T. 052 813 230

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke KOMUNALNI SERVIS d. o. o. za komunalnu djelatnost.

Više informacija o EU fondovima na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: