GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI SJEVERNOG ZIDA NA GROBLJU U ROVINJSKOM SELU

Nakon što su obavljeni radovi  ispiranja kamenih površina i fugiranja uz potpuno zapunjavanje oštećenih sljubnica cementnim mortom postojećih zapadnih kamenih zidova te završili  radovi rušenja sjevernog zida, krenuli su betonski i armiranobetonski radovi sjevernog zida.

Radovi se izvode prema projektu broj: PS-19.10.20-02-01 od studenog 2020.g. izrađenom od tvrtke Geoexpert – IGM d.o.o. iz Zagreba.

Izvođač radova je Benčić d.o.o. a stručni nadzor vodi The Wall d.o.o..

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Podijeli: