OBAVIJEST O PODJELI SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA - ROVINJSKO SELO

Grad Rovinj- Rovigno u suradnji sa Komunalnim servisom d.o.o. nastavlja sa podjelom spremnika za odvojeno sakupljanje otpada.

Mole se svi korisnici javne usluge sa područja Rovinjskog sela koji nemaju spremnike za odvojeno sakupljanje otpada (otpadnog papira i kartona, te otpadne plastike) ili su isti oštećeni da dođu na lokaciju ispred Doma Kulture u Rovinjskom selu, na adresi Trg Matka Laginje 1, Rovinjsko selo.

Podjela spremnika vršit će se dana 01. listopada 2021. i 02. listopada 2021. godine od 08.00.- 13.00 sati.

Za sve korisnike osiguran je jedan plavi spremnik za sakupljanje otpadnog papira i kartona, te jedan žuti spremnik za sakupljanje otpadne plastike.

Ukoliko netko nije u mogućnosti preuzeti svoje spremnike na organiziranoj lokaciji u naznačenim terminima, iste spremnike može preuzeti u reciklažnom dvorištu Gripole u radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 08.00-15.00 sati.

Za sve informacije ili upite možete se obratiti putem elektroničke pošte reciklazno.dvoriste@rovinj.hr ili putem telefona 052/815-757.

Isključivo selektivnim prikupljanjem otpada i njegovim iskorištavanjem, našoj djeci ostaviti ćemo ljepši i čišći okoliš. Stoga naviku usvojimo i otpad odvojimo!

VAŠ KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Podijeli: