OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. rujna 2021. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

U periodu od 01.rujna 2021. do 30.rujna 2021. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3  i ZONA 4

je u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati 

- ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn 

svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn, MAX trajanje parkiranja 180 minuta

- ZONA 2 i ZONA 3   7,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4  5 kn/sat, cjelodnevna parkirališna karta 30 kn

 

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 01. srpnja 2021. do 31.kolovoza 2021. i iznosile su :

Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 i ZONA 4

je u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn, svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn, MAX trajanje parkiranja 180 minuta

- ZONA 2 i ZONA 3, 10,00 kn/sat-neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4, 5 kn/sat, cjelodnevna parkirališna karta 30 kn

 

Podijeli: