OBAVIJEST - OTVORENA PARKIRALIŠTA

Obavještavamo sve korisnike parkirališta u gradu Rovinju, da će dana 01. srpnja 2021. na otvorenim parkiralištima doći do promjene cijena parkiranja prema važećem cjeniku KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.

U periodu od 01. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. vrijediti će slijedeće cijene parkiranja:
Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3  i ZONA 4 u vremenu svakim danom od 06:00 do 23:00 sati


- ZONA 1: do 30 minuta 1,00 kn
svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3:  10,00 kn/sat Neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4:  5,00 kn/sat, cjelodnevna parkirališna karta 30,00 kn

Sadašnje „stare“ cijene parkiranja vrijedile su za vremenski period od 12. lipnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine i iznosile su :


Parkiranje na parkiralištima ZONA 1,ZONA 2,ZONA 3 i ZONA 4 u vremenu od 06:00 do 23:00 sati

 ZONA 1 do 30 minuta 1,00 kn, svakih sljedećih 30 minuta 3,00 kn, MAX trajanje parkiranja 180 minuta
- ZONA 2 i ZONA 3, 7,00 kn/sat-neograničeno trajanje parkiranja

-ZONA 4, 5,00 kn/sat, cjelodnevna parkirališna karta 30,00 kn

Podijeli: