In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Public procurement

Javna nabava za 2022. godinu

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Štandovi za prostor C gradske tržnice u Rovinju
Broj objave: 2022/S 0F2-0043048
Datum slanja: 27.10.2022.
Rok za dostavu ponude: 21.11.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA GORIVA
Broj objave: 2022/S 0F2-0041341
Datum slanja: 19.10.2022.
Rok za dostavu ponude: 25.11.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Prijevoz i zbrinjavanje miješane otpadne plastike
Broj objave: 2022/S 0F2-0008453
Datum slanja: 2.3.2022.
Rok za dostavu ponude: 24.3.2022. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 


 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr


 

Izjave o sukobu interesa:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.pdf


 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI_KS.pdf


 

Arhiva

Javna nabava za 2021. godinu

Javna nabava za 2020. godinu

Javna nabava za 2019. godinu

Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2017. godinu