In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Public procurement

Javna nabava za 2021. godinu

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA GORIVA
Broj objave: 2021/S 0F2-0040975
Datum slanja: 10.11.2021.
Rok za dostavu ponude: 16.12.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: Opskrba električne energije
Broj objave: 2021/S 0F2-0034343
Datum slanja: 23.9.2021.
Rok za dostavu ponude: 15.10.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: JAVNA NABAVA  2 NOVA SPECIJALNA KOMUNALNA VOZILA
ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE I PRIJEVOZ OTPADNOG PAPIRA I KARTONA, OTPADNE PLASTIKE, METALNE AMBALAŽE I STAKLA
Broj objave: 2021/S 0F2-0020712
Datum slanja: 27.5.2021.
Rok za dostavu ponude: 2.7.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Naručitelj: KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Predmet nabave: USLUGA PRIJEVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANE OTPADNE PLASTIKE
Broj objave: 2021/S 0F2-0009253
Datum slanja: 5.3.2021.
Rok za dostavu ponude: 26.3.2021. do 12:00:00 sati
Vrsta postupka: Otvoreni postupak javne nabave
Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN:
https://eojn.nn.hr

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH): www.eojn.hr

Izjave o sukobu interesa:

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj KOMUNALNI SERVIS d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 2020..pdf

Registar ugovora

Registar ugovora 01.03.2021..pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI_KS.pdf

Arhiva

Javna nabava za 2020. godinu

Javna nabava za 2019. godinu

Javna nabava za 2018. godinu

Javna nabava za 2017. godinu