In order to provide you with the best user experience and functionality, this website uses cookies. Continuing to use this website means that you agree to the use of cookies More about cookies


Complaints and reclamations

NAČIN PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača ( „Narodne novine“, br. 4/4, 10/15 ) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na isporučenu javnu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku u poslovnim prostorijama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a
52210 Rovinj

ili na e-mail adresu: komunalniservis@rovinj.hr

odnosno, na telefaks broj:

00385 52 813 210
00385 52 813 005

Molimo da nam u svojem prigovoru navedete Vašu kontakt adresu kako bismo u što kraćem roku poslali pisani odgovor na podneseni prigovor.

U slučaju nezadovoljstva našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.
Trg na Lokvi 3/a 52210 Rovinj

ili na e-mail adresu:

komunalniservis@rovinj.hr 

odnosno, na telefaks broj:

00385 52 813 210
00385 52 813 005