Čišćenje zelenih otoka
U tijeku je čišćenje "zelenih otoka" na području Grada Rovinja- Rovigno.

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.  

 

Share: