Mobilno reciklažno dvorište - Kanfanar

Dana 09. ožujka 2024. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine  Kanfanar

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji Trg Marka Zelka 3 od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Kanfanar koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,  da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta, i to čak  do 30 vrsta otpada.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine,  koji su obveznici plaćanja javne usluge.

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: