Borba sa trupcima

Radnici Komunalnog servisa već danima vode borbu sa vađenjem trupaca iz mora,  koji su se uslijed nepovoljnih strujanja mora i vjetra pojavili u akvatoriju našeg grada.

Share: