OBAVIJEST - PRIKUP OTPADA

Sukladno članku 83. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) KOMUNALNI SERVIS d.o.o. donosi Obavijest o sakupljanju komunalnog otpada na području Grada Rovinja- Rovigno, Općine Bale- Valle, Općine Kanfanar  i Općine Žminj za 2024. godinu.

https://www.komunalniservis.hr/hr/usluge/cistoca/obavijesti-za-korisnike

Share: