OBAVIJEST - DEPONIJA "TURNINA"

Komunalni servis d.o.o. obavještava građane Grada Rovinja- Rovigno  da će lokacija za gospodarenje građevnim otpadom „Turnina“  u razdoblju od 25. prosinca 2023.  do 07. siječnja 2024. godine biti zatvorena.

 

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: