Mobilno reciklažno dvorište - Kanfanar

Dana 09. prosinca 2023. godine Komunalni servis d.o.o. će putem mobilnog reciklažnog dvorišta odvojeno sakupljati komunalni otpad na području općine Kanfanar.

Mobilno reciklažno dvorište nalazit će se na lokaciji Trg Marka Zelka 3 od 8,00 do 13,00 sati.

Pozivaju se sve fizičke osobe s prebivalištem/boravištem sa područja Općine Kanfanar koji su obveznici plaćanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada,  da mogu bez nakade predati otpad manjih količina putem mobilnog reciklažnog dvorišta, i to čak  do 30 vrsta otpada.

Besplatno korištenje usluge imaju i fizičke osobe koji su vlasnici- posjednici nekretnina na području općine Kanfanar,  koji su obveznici plaćanja javne usluge.

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: