OBAVIJEST - NOVI ZIMSKI TERMINSKI PLANOVI

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge o promjeni plana prikupljanja miješanog i reciklabilnog komunalnog otpada u razdoblju od 02. listopada 2023. godine do 31. svibnja 2024. godine na području Grada Rovinja - Rovigno, Općine Bale- Valle, Kanfanar i Žminja.

 

Novi plan prikupljanja miješanog komunalnog i reciklabilnog komunalnog otpada nalazi se na poveznici:

https://www.komunalniservis.hr/hr/usluge/cistoca/

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Privici

Share: