OBAVIJEST - TURNINA

Komunalni servis d.o.o. obavještava građane Grada Rovinja - Rovigno  da će lokacija za gospodarenje građevnim otpadom „Turnina“  u razdoblju od 2. listopada 2023. do 14. lipnja 2024. godine raditi od ponedjeljka do petka od 08.00 – 17.00 sati, a subotom od 08.00 - 15.00 sati.

 

Vaš KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

 

Share: